Halliwick

Jest to holistyczne podejście do terapii w wodzie.

Koncepcja Halliwick jest sposobem uczenia wszystkich osób, ze zwróceniem szczególnej uwagi na osoby z trudnościami fizycznymi, które dążą do niezależnego poruszania się w wodzie i pływania. Nauka pływania wg zasad Halliwick opiera się na znanych zasadach fizyki a w szczególności: hydrostatyki, hydrodynamiki i mechaniki ciała. Koncepcja Halliwick to nie tylko sposób nauczania pływania osób niepełnosprawnych. Jest to holistyczne podejście do terapii w wodzie. Obejmuje wszystkie sfery życia człowieka, wpływając na rozwój fizyczny, psychiczny, społeczny. Osoby niepełnosprawne mają możliwość niezależnego poruszania się w wodzie oraz pływania. Podstawę zajęć w wodzie stanowi ułożony w logiczny wzorzec 10 punktowy program. Osiągając kolejne punkty, uczestnik staje się niezależny i zyskuje umiejętności umożliwiające aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Wykorzystanie Koncepcji Halliwick w Terapii

Koncepcja Halliwick z powodzeniem stosowana jest jako element terapii osób niepełnosprawnych. Zajęcia prowadzone są dla osób w różnym wieku i z różnym stopniem niepełnosprawności. Wykorzystywana jest w pracy z dziećmi z : porażeniem mózgowym, przepukliną oponowordzeniową, osobami z zespołem Downa, upośledzeniem umysłowym, po urazach rdzenia kręgowego. Z powodzeniem stosowana jest u osób starszych, które nie mają odpowiednich nawyków ruchowych. Może być również wykorzystana w procesie nauczania pływania osób zdrowych.

Metoda ma na celu nauczenie osiągania tzw. pozycji bezpiecznego oddychania, a także powrotu do niej z innych pozycji. Dąży się do osiągnięcia przez uczestnika maksymalnej niezależności zarówno w wodzie, jak i na lądzie. Pływacy zapoznawani są ze wszystkimi rodzajami rotacji ciała w wodzie. Uczą się w jaki sposób je zapoczątkować, kontrolować, a następnie zatrzymać w dowolnym momencie. Poznają również działanie turbulencji, siły wyporu i siły poruszania. Przyswojenie tej wiedzy pozwala na uzyskanie poczucia bezpieczeństwa, zaufania oraz kontroli ruchów w środowisku wodnym.

Szczegóły dotyczące zajęć ustalamy indywidualnie.